|   EN

      

            Zakład Języka Polskiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Pluty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do udziału w XII interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem

Język. Religia. Tożsamość,

która odbędzie się w dn. 19-22 kwietnia 2020 r. w Głogowie (Dom Uzdrowienie Chorych).

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów – zainteresowanych ww. problematyką.

            Tytuły referatów prosimy przesyłać do dn. 31 stycznia 2020 r.,    

pod adresem: dr Joanna Rutkowska

                        Wydział Humanistyczny

Akademia im. Jakuba z Paradyża

                        ul. Teatralna 25

                        66-400 Gorzów Wielkopolski

lub drogą elektroniczną, pod adresem: joarutpwsz@wp.pl

 

            Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie 380 zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który prześlemy Państwu w terminie późniejszym. Ze względów organizacyjnych opłata konferencyjna jest stała i obejmuje: wyżywienie, noclegi oraz publikację artykułu.

 

Kierownik Naukowy:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska  

                                                              

Sekretarze konferencji: 

ks. dr Grzegorz Cyran
dr Joanna Rutkowska

                                                                          

           

 

 

Back to top