|   EN

Kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zgodnie z zasadami poszanowania wzajemnej niezależności, a także uwzględniając wzajemne korzyści, uznana została za celową współpraca pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

i Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz rozwoju badań naukowych i prac naukowo-rozwojowych w ramach statutowych uprawnień i zadań. W dniu 15 października 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy, które umożliwi działania w następujących obszarach: dydaktyki, nauki i badań. Zostało ono podpisane przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze Pana Adama Andrzejewskiego.

Back to top