Pion
Rektora

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
 2. Dział Nauki i Wydawnictw
 3. Dział Organizacyjno - Prawny i Kadr
 4. Dział Promocji i Informacji
 5. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 6. Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą
 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP i ochrony p. poż.
 8. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
 9. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
 10. Dział Współpracy Międzynarodowej
 

Pion Prorektora
ds. Organizacji i Rozwoju


 1. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki
 2. Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
 3. Biblioteka Główna wraz z Archiwum Uczelni
 4. Ośrodek Edukacyjny "Czym skorupka za młodu"
 5. Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa"
 6. Biuro Karier
 

Pion Prorektora
ds. Studenckich

 1. Akademickie Centrum Kultury
 2. Dział Kształcenia
 3. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
 4. Akademicka Poradnia Językowa
 5. Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 

Pion
Kanclerza

 1. Dział Informatyczny
 2. Zespół ds. Inwentaryzacji
 3. Zespół ds. Technicznych
 4. Zespół ds. Obrony
 

Pion
Kwestora

 1. Dział Kwestura: sekcja księgowości, sekcja płac
 

Wicekanclerz
ds. administracyjnych

 1. Dział Administracyjny: sekcja remontowo - gospodarcza
 2. Dom Studenta DeSant
Studium Wychowania Fizycznego

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

mgr Małgorzata Madej
ul. Fryderyka Chopina 52, Hala Sportowa
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 509 395 662
e-mail:gosmad1@gmail.com

 

 

Akademickie Centrum Badań Euroregionalych

Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

prof.nadzw.dr hab. Beata Orłowska
ul. Kazimierza Wielkiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./ fax. 95 736 36 10,
e-mail: borlowska@ajp.edu.pl

Do góry

 

Akademicka Poradnia Językowa

Adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

prof.nadzw.dr hab. Agnieszka Anna Niekrewicz
e-mail: aniekrewicz@ajp.edu.pl

Do góry

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich

Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

             prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór
             email: zczachor@ajp.edu.pl
             ul. Fryderyka Chopina 52, bud. 5, pok. 206
             66-400 Gorzów Wielkopolski

Zastępca Dyrektora: dr Tomasz Marcinkowski
email: t_marcinkowski@poczta.onet.pl

 

Akademickie Centrum Ukrainoznawcze

Dyrektor Akademickiego Centrum Ukrainoznawczego

            dr Halina Uchto

            email: wspolpraca@ajp.edu.pl

            tel:697 003 330

            ul. Teatralna 25

            66-400 Gorzów Wielkopolski


 

Do góry
 

Rektor
prof. dr hab.
Elżbieta Skorupska-Raczyńska
                                                               Prorektor ds. Studenckich
                                                                       dr Przemysław Słowiński
 
 

Skargi i wnioski można składać w nastepujący sposób:

 1. pisemnie:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  ul. Teatralna 25
  66-400 Gorzów Wielkopolski

 2. faksem na numer: 95 7216022
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rektor@ajp.edu.pl

  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

 4. ustnie do protokołu

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w sekretariacie Rektora:

  - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,

 5. pismem złożonym osobiście w Kancelarii Głównej – ul. Teatralna 25

 

Kancelaria czynna jest codziennie w następujących godzinach: 7:30 - 15:30

--------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

 


 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top