Wydział Techniczny - plan zajęć

informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

STUDIA STACJONARNE/STACJONARNE 26+ - r.a. 2018/2019, semestr zimowy, aktualizacja 11.10.2019 r.

 

ROK I

I rok E-MiBM-I.pdf

 

ROK II

II rok I-MiBM.pdf

 

ROK III

III rok E-MiBM ST.pdf

III rok informatyka.pdf

 

ROK IV

IV rok E-IB-MiBM.pdf

IV rok informatyka ST.pdf

 

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019.docx

 

STUDIA NIESTACJONARNE aktualizacja 10.10.2019 r.

r.a. 2019/2020, semestr ZIMOWY ENERGETYKA

energetyka NS.pdf

 

INFORMATYKA

informatyka NS.pdf

 

INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA 26+

inzynieria bezpiecznstwa.pdf

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

automatyka i robotyka.pdf

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ

mechanika i budowa maszyn NS.pdf

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ 

mechanika i budowa maszyn II stopien.pdf

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top