|   EN

17 października 2019 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencja odbywała się pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale internetowe: egospodarka.pl, ale.bank.pl oraz czasopismo Bank. Sponsorem konferencji była Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Holding Zremb, Wydawnictwo Gofin oraz Wydawnictwo Difin.

Konferencja Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka już po raz dziewiąty stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami - naukowcami reprezentującymi różne ośrodki naukowe oraz praktykami - biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z dziedziny ekonomii i finansów. Z zainteresowaniem wystąpieniom konferencyjnym przysłuchiwali się również studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Na konferencję zostały zgłoszone artykuły prezentujące szerokie spektrum zagadnień jednak ze względu na ramy czasowe nie wszystkie problemy mogły zostać poruszone. Efektem będą dwie monografie naukowe obejmujące zagadnienia związane z rozwojem współczesnej sprawozdawczości oraz znaczeniem kapitału w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie, Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy naukowcami, a praktykami, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

dr Małgorzata Trocka, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego

dr Andrzej Kuciński, Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Back to top