Studia na kierunku zarządzanie, prowadzone na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża na mocy Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 maja 2019r. otrzymały ocenę pozytywną.

 

Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 220/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 maja 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydała ocenę pozytywną.

Otrzymana pozytywna ocena (przyznana na 6 kolejnych lat) potwierdza, iż kształcenie organizowane przez Akademię Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku zarządzanie, jest w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone według najwyższych standardów.

Zgodnie z treścią ww. Uchwały termin następnej oceny programowej przewidziany został na lata 2024/2025.

   

Lokalizacja

Kontakt

Back to top