|   EN

Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Akademia im. Jakuba z serdecznie zaprasza na Mały Dzień Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się dnia 24 października 2018 r. na terenie Akademii przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wlkp.

 

Głównym celem warsztatów jest promocja profilaktyki zdrowia psychicznego. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji pielęgniarki zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, m.in. pomiar ciśnienia krwi, porady odnośnie dbania o układ krążenia, porady odnośnie zapobiegania uzależnieniom oraz indywidualne i grupowe konsultacje prozdrowotne. W trakcie trwania warsztatów będzie możliwość również skorzystania z konsultacji u trenerów, którzy skupią się na podniesieniu samooceny uczestników oraz sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (m.in. motywacja do działania, konstruktywna krytyka).

Back to top