Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. Europejskie i polskie uwarunkowania wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Dnia 26 kwietnia przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku nr 5 w sali 301 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej.

W dniu 11 kwietnia br. w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyło się spotkanie dyskusyjne nt. „Perspektywa Brexitu w świetle aktualnych wydarzeń”.

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. Perspektywa Brexitu w świetle aktualnych wydarzeń.

Dnia 22 marca 2019 r. o godz. 16.00 w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża, przy ul. Fryderyka Chopina 52, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom naszej Uczelni. Była to szczególna uroczystość, gdyż pierwszy raz absolutorium odbyło się w środku roku akademickiego.

W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się I Walne Zebranie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI.

ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN

TRANSREGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA.
TEORIA I PRAKTYKA

Gorzów Wielkopolski, 4 kwietnia 2019 r.

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie „Laboratorium Logistyki”,

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top