Rok akademicki 2018/2019

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową.

 

 1. Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów.
 2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x
przelicznik

 1. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x
przelicznik

 1. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów:

Wynik matury międzynarodowej

Punkty rekrutacyjne

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane są punkty za wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu.
 2. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 3. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
 4.  Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki lub specjalności studiów przedstawiony jest w punktach:  9, 10, 11, 12, 13.

Pobierz plik (WAiBN NOWA matura 2018-2019.doc) 09. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

 

Pobierz plik (WE NOWA matura 2018-2019.doc) 10.Wydział Ekonomiczny

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie

 

Pobierz plik (WH NOWA matura 2018-2019.doc)11.Wydział Humanistyczny

 • filologia – filologia angielska
 • filologia – filologia germańska
 • filologia - filologia angielska od podstaw
 • filologia – filologia germańska od podstaw
 • filologia polska
 • kulturoznawstwo
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • turystyka i rekreacja

 

Pobierz plik (WT NOWA matura 2018-2019.doc)12.Wydział Techniczny

 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top