Trwa elektroniczna rejestracja na studia w roku akademickim 2019/2020

Dokumenty przyjmowane są od 24 czerwca 2019 r.

Rekrutacja na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie Uchwały Nr 77/000/2018 Senatu AJP z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr 14/000/2019 Senatu AJP z dnia 19 marca 2019 r.

1. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

- studia pierwszego stopnia:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

- studia drugiego stopnia:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe

 

2. Wydział Ekonomiczny:

- studia pierwszego stopnia:

 • ekonomia
 • logistyka
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie - profil ogólnoakademicki
 • (zarządzanie - profil praktyczny, zostaną uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

- studia drugiego stopnia:

 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie

 

3. Wydział Humanistyczny:

- studia pierwszego stopnia:

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • (lingwistyka stosowana w zakresie: języka angielskiego i języka niemieckiego oraz języka angielskiego i języka rosyjskiego - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)
 • (lingwistyka stosowana w zakresie: języka niemieckiego i języka angielskiego oraz języka niemieckiego i języka rosyjskiego - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

- studia drugiego stopnia:

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • pedagogika

- (jednolite studia magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

 

4. Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

- studia pierwszego stopnia:

 • kulturoznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • (zdrowie publiczne - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

- studia drugiego stopnia:

 • turystyka i rekreacja

 

5. Wydział Techniczny:

- studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn
 • automatyka i robotyka

- studia drugiego stopnia:

 • mechanika i budowa maszyn
 • (informatyka - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

 

Terminy i miejsce rekrutacji     http://ajp.edu.pl/terminy-i-miejsce-rektutacji.html

Wymagane dokumenty    http://ajp.edu.pl/wymagane-dokumenty.html

Opłata rekrutacyjna      http://www.ajp.edu.pl/oplata-rekrutacyjna.html

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top