|   EN

15 grudnia 2016r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 odbyła się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Przestrzeń postradziecka – dwadzieścia pięć lat po rozpadzie Imperium Sovieticum"

Celem konferencji była analiza naukowa przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych upadku ostatniego imperium w najnowszych dziejach oraz implikacji wydarzeń 1991 roku dla dzisiejszej sytuacji państw przestrzeni postradzieckiej w różnych wymiarach. Dla realizacji powyższych założeń niezbędne jest ukazanie pewnych procesów, które wykazują się różną dynamiką, w wielu ważnych obszarach np. narodowościowym, ekonomicznym, ustrojowo-politycznym, geopolitycznym, energetycznym, czy militarnym.

Konferencja adresowana była do środowisk, którym bliska jest tematyka konferencji, również ze względu na jej obecność w programach nauczania, a więc środowiska naukowego, studentów, nauczycieli i uczniów, doradców metodycznych, reprezentantów środowiskkresowych i Polaków w państwach postradzieckich, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych naszego regionu – ze szczególnym wyróżnieniem wspólnoty ukraińskiej i łemkowskiej, a także innych zainteresowanych osób i kręgów.

 

Back to top