|   EN

                W dniach 6-7 października 2015 roku gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Tożsamość wobec asymilacji”.

Okazją do zorganizowania tego wydarzenia był jubileusz 70-lecia osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich.

Organizatorami konferencji były Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad konferencją objął Mufti Rzeczpospolitej Polskiej  Tomasz Miśkiewicz, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej oraz środowiska tatarskie z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Białegostoku.

W pierwszym dniu odbyła się konferencja prasowa, po której miał  miejsce pokaz filmów dokumentujących osadnictwo tatarskie na ziemiach zachodnich. Natomiast w drugim dniu odbyły się sesja plenarna na której głównym tematem były losy mniejszości tatarskiej w czasie  II wojny oraz po jej zakończeniu. Głównymi prelegentami byli przedstawiciele Tatarów: Pani Halina Szahidewicz, dr Aleksander Miśkiewicz, dr Aleksander Konopacki, prof. dr hab. Selim Chazbijewicz i red Musa Czachorowski. Obradom przysłuchiwała się J. M. Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska- Raczyńska.

Po zakończeniu sesji plenarnej odbyły się panele tematyczne, w których udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz bardzo pozytywnymi opiniami ze strony jej uczestników i obserwatorów.

Back to top