|   EN

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie  Światy Cyganów. Problemy Romów,   przygotowywanego  w ramach Spotkań ze światem, które odbywać się będą podczas tegorocznej IX edycji Festiwalu Kultur Świata w dniach 26-29.10.2015r.

Jak mówimy i piszemy oraz co myślimy o Romach w Polsce i w Europie? O tej żyjącej wśród nas, a jednocześnie ciągle obok nas – mniejszości?

W tytule projektu zawarliśmy pewną dwoistość dyskursu. Rozumiemy ją z jednej strony metaforycznie – jako oczywistość samookreślania romskiejspołeczności, ale też znak kłopotów z nazywaniem, upraszczaniem i etykietowaniem złożonych, pojedynczych i zbiorowych tożsamości. Z drugiej strony tytułowe pojęcia traktujemy jako „słowa-klucze”, porządkujące zagadnienia, które proponujemy podjąć.

Będziemy próbowali zmierzyć się z tym istotnym zjawiskiem kulturowym i społecznym współczesności poprzez naukową refleksję, literackie opisy, dziennikarską relację, artystyczną wrażliwość.

Projekt Światy Cyganów. Problemy Romów (26-29.10.2015) przygotowywany jest w ramach Spotkań ze światem, które odbywać się będą podczas tegorocznej IX edycji Festiwalu Kultur Świata. Zamierzamy wskazać na ważne nurty badań nad kulturą Romów. Podejmiemy opowieść etnograficzną, socjologiczną, historyczną, antropologiczną, politologiczną, a nawet prawną o bogatym „świecie Cyganów” iwspółczesnych problemach Romów; ich obyczajowości i mitologii, w tym roli wierzeń, tradycji, zwyczajów i tabu tej kultury; ich tożsamości i dylematach z nią związanych, o wewnętrznej wielokulturowości (a może raczej – transkulturowości?), o problemach wykluczenia, stygmatyzacji i sile stereotypów, a także o uwarunkowaniach prawnych i politycznych sytuacji tej społeczności.

Mamy też świadomość, że narastające zainteresowanie romską tożsamością, bogatą i różnorodną kulturą wyraża             się także w języku sztuki: narracji literackiej, filmowej i fotograficznej oraz w      muzyce. Fascynacja artystów przywraca obecność tej mniejszości w dialogu międzykulturowym. Inność staje się obecna i widzialna, ale czy zrozumiana? – to kolejne pytanie.

Program interdyscyplinarnego projektu „Światy Cyganów. Problemy Romów” stara się uchwycić/ukazać różnorodny obraz Romów w Polsce i Europie. Zapraszamy więc naukowców (nie tylko etnologów, socjologów czy antropologów, ale też historyków,  politologów, literaturoznawców itd.), pisarzy, reporterów i dziennikarzy, fotografów, muzyków i animatorów kultury, samorządowców i lokalnych polityków. Przede wszystkim zaś osoby związane ze społecznością romską. Wszystkim im oraz odbiorcom projektu proponujemy następujący program spotkań.

 

Poniedziałek 26 października 2015

Ratusz Staromiejski w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

Światy Romów – historia i teraźniejszość, stereotypy i rzeczywistość

motto:

„W naszej części Europy sporo się zmieniło. Należymy do społeczności, dla której liczą się prawa człowieka. We wspólnej pełnej zgiełku przestrzeni publicznej coraz wyraźniej przebija się głos, że to nie my – „gadziowie” – mamy zdecydować o przyszłości Romów. Sami rozstrzygną, jak łączyć nowoczesność i tradycję (…). Dajmy im miejsce”

                                                                                                                                             L. Ostałowska, Cygan to Cygan

Tożsamość i kultura romska – składniki, metamorfozy, dylematy

godz. 10.00 otwarcie konferencji

godz. 10.20 – 11.30 – moderator prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Prof. Sławomir Kapralski: Współczesne romskie tożsamości zbiorowe wykład inauguracyjny

Prof. Marcin Szewczyk: Romanipen – największa wartość kultury romskiej

Stanisław Stankiewicz: Z romskiego punktu widzenia – tożsamość, rozwój i integracja społeczności romskiej 

godz. 11.50 – 12.50

Mgr Adam Bartosz: Pamięć i upamiętnianie. Nad mogiłą pomordowanych Romów w Szczurowej

Mgr Mateusz Babicki: Język romski jako element tożsamości Romów w Polsce i na świecie

Dr Beata Orłowska: Rola baśni cygańskich w poznaniu Romów

godz. 12.50-13.30 dyskusja

 

Romowie w dyskursach naukowych, politycznych i medialnych

godz. 15.00 – 16.00, moderator prof. Marcin Szewczyk

Prof. Przemysław Rotengruber: Sytuacja polityczna mniejszości romskiej w Polsce

Dr Małgorzata Kołaczek: Romskie media i Romowie w mediach

Dr Maciej Witkowski: Co wiemy o Romach? Co wiemy o sobie? Antropologia polityki integracji

godz. 16.00 – 17.00 dyskusja

 

godz. 17.30 – 18.30

Reportaż przeciw stereotypom

O fascynacji kulturą Romów i sprzeciwie wobec ich wykluczania

z Lidią Ostałowską rozmawia dr Magdalena Horodecka

 

 

wtorek 27 października 2015

Ratusz Staromiejski w Gdańsku

godz. 10.00- 11.00, moderator dr hab. Marian Grzegorz Gerlich

Historyczne i współczesne – lokalne i regionalne konteksty funkcjonowania społeczności romskich: integracja? wykluczenie? asymilacja?

Prof. Ewa Nowicka-Rusek - Czy to jest integracja? Badania nad romskimi konwersjami
religijnymi

Mgr Agnieszka Caban: Romowie w społeczeństwie większościowym - postrzeganie i świadomość przemian kulturowych

Mgr Andrzej Łuczak: Efektywność pomocy Unii Europejskiej oraz krajowych strategii na rzecz społeczności romskiej

godz. 11.20 – 12.40, moderator prof. Sławomir Kapralski

Dr Piotr J. Krzyżanowski: Przymusowe osiedlenie Cyganów w PRL - przyczyny, przebieg, skutki

Prof. Barbara Weigl: Romowie w społeczności lokalnej. Różne oblicza trzech polskich miast

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, mgr Aleksandra Wachowska: Pomorskie ścieżki Romów

Dr hab. Marian Grzegorz Gerlich - O pojmowaniu przestrzeni. Na przykładzie grupy Bergitka Roma (mieszkańców wybranych miast Dolnego i Górnego Śląska)

godz.12.40 - 13.20 dyskusja

 

godz. 15.00 – 16.30

Dobre praktyki – przykłady współpracy i integracji, projekty edukacji i kulturowej animacji, panel

Dyskusja z udziałem m.in: asystentek/edukatorek romskich Marzeny Fraś z Krakowa oraz Kamili Goman z Wejherowa; Bogdana Tokłowicza - przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, Elżbiety Mirgi-Wójtowicz – aktywistki romskiej, Klaudii Iwickiej z Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek z Gdańska, Elżbiety Piątek- edukatorski i

Tomasza Nowickiego - aktywisty. Prowadzenie - prof. Cezary Obracht-Prondzyński

 

godz. 16.45 – 17.30

Z doświadczeń badacza. O dylematach związanych z badaniami wśród Romów

Rozmowa dr Agaty Bachórz z prof. Ewą Nowicką-Rusek

 

godz. 17.30 –20.00

Choć raz zobacz, jak się kręcą tylne koła wozu. Edward Dębicki, reż. Piotr Wójcik (2013) - projekcja. Z Bohaterem filmu i jego reżyserem rozmawia prof. Mirosław Przylipiak. Spotkaniu towarzyszy muzyka, śpiew i taniec Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno, pod kierownictwem założyciela Edwarda Dębickiego

 

środa 28 października 2015

Ratusz Staromiejski w Gdańsku

 

godz. 11.00 – 12.30 „Kierunek przyszłość…”reż. Piotr Wójcik (2015), prezentacja filmui dyskusja z udziałem prof. Sławomira Kapralskiego, dr Małgorzaty Kołaczek i… organizator „Dialog-Pheniben”, partner NCK

 

godz. 16.30 – 18.00

Obraz Romów w fotografii polskiej

OdPożegnania taboru do Stigmy rozmowa Adama Mazura z Andrzejem Polakowskim, , Piotrem Wójcikiem i Adamem Lachem oraz prezentacja fotografii Tomasza Tomaszewskiego

godz. 18.00 – 19.00

Stigma wystawa fotografii Adama Lacha w Galerii NCK – wernisaż; słowo o wystawie Adam Mazur

 

czwartek 29 października 2015

Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Inna wśród Innych

osobność artystki i cygańska tożsamość

godz. 15.30- 16.45

Silna i krucha kobieta. Papusza i reporterka wobec jej historii.

Z Angeliką Kuźniak rozmawia dr Magdalena Horodecka

godz. 17.00- 18.30

Papusza– o filmie i wrażliwości etnograficznej z reżyserką Joanną Kos-Krauze i autorkąkostiumów Barbarą Sikorską-Bouffał rozmawia prof. Krzysztof Kornacki

godz. 19.00

Centrum św. Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50

Teresa Mirga z zespołem Kałe Bała, koncert

 

Jedni z wielu – wystawa 40 fotografii-portretów polskich Romów w obiektywie Chada Evansa Watta, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego dniach 26.10 -2.11.2015. Bohaterowie kampanii to jedni z wielu polskich Romów, którzy tworzą nową rzeczywistość - wolną od stereotypów i uprzedzeń. Celem kampanii jest zmiana nastawienia Polaków do mniejszości romskiej. Pomysł i realizacja wystawy – Fundacja Integracji Społecznej Prom, partner Nadbałtyckie Centrum Kultury

 

 

Pomysł i realizacja projektu: Bronisława Dejna, kuratorka

Kuratorka wystawy: Anna Zalewska-Andruszkiewicz

Koncert: Tomasz Lipski

Konsultacja: dr Magdalena Horodecka, prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Organizator:

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Ratusz Staromiejski, 80 – 851 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

tel. (058)326 10 10, fax (058)301 19 57

www.nck.org.pl

Back to top