|   EN

W dniu 22 maja 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium pt. „Spotkania z językiem i kulturą – Szwajcaria”.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów IV Festiwalu Kultur Europejskich, a jego partnerem była Ambasada Szwajcarii w Warszawie.

Seminarium miało na celu ukazanie szeroko rozumianego dorobku kulturowego Szwajcarii, a także przybliżenie wiedzy o tym uroczym alpejskim kraju.

Seminarium przygotowali studenci I, II i III roku filologii niemieckiej pod opieką dr Renaty Nadobnik, kierownika Pracowni badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi– działającej przy Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych. W spotkaniu uczestniczyli zarówno studenci, jak i wykładowcy uczelni oraz goście z Francji, z Uniwersytetu de Lorraine w Nancy.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał prorektor ds. studenckich, dr Przemysław Słowiński.

W części wstępnej,w formie multimedialnej,zostały zaprezentowaneinformacjeukazujące specyfikę Szwajcarii. O bogactwie smaków i gatunków szwajcarskiego sera opowiedziała Marta Woźniak. Uroki alpejskich krajobrazów i tradycję produkcji szwajcarskiej czekolady przedstawiła Katarzyna Bielas.Imponujące formy wiaduktów i tuneli wkomponowanych w ściany skalne zaprezentował Miłosz Grygiel. O Światowym Forum Ekonomicznym w Davosoraz o systemie bankowym opowiedziała Angelika Wasik.

Na to, cowyróżnia Szwajcarię spośród innychkrajów wskazywała również Agnieszka Fraszczyk, opowiadając owielofunkcyjnym scyzoryku(szwajcarskim nożu oficerskim), a także o tradycji wytwarzaniazegarków. Historię gwardii szwajcarskiej –pieszej formacji wojskowej pełniącej rolę straży przybocznej papieża –przedstawiła Weronika Nowak. Kinga Sikorazaprezentowała osiągnięcia szwajcarskiegoprzemysłu farmaceutycznego, uwzględniając ponadtoprodukowane w Szwajcariina bazie wyciągu z ziół cukierkiRicola, których uczestnicy seminarium mieli sposobność spróbować. Ostatnim elementem tego punktu programu była prezentacja tradycyjnych sportów szwajcarskich, której dokonała Alicja Pawłowska.

O kraju położonym w sercu Europy, jego historii, geografii czy też organizacji życia społecznego opowiedzieli Joanna Polska i Szymon Martyniak.Dopełnieniem tych treści była podróż po wszystkich kantonach Szwajcarii, w którą uczestników seminarium zabrały Maria Olczyk i Katarzyna Jaźwińska.

W dalszej kolejności Angelika Piotrowskazaprezentowała sylwetki znanych i zasłużonych Szwajcarów.

Daniel Fiedorowicz odniósł się natomiast do wielojęzyczności Szwajcarii, ukazując przy tym specyfikę szwajcarskiej odmiany języka niemieckiego.

O specjalnościach kulinarnych Szwajcarii, łączących tradycje kuchni niemieckiej, francuskiej i włoskiej, opowiedziały Kinga Sikora i Joanna Wołoszko. Dopełnieniem, a zarazem kwintesencją tego tematu była degustacja znanego szwajcarskiego deseru – tortu marchewkowego (AargauerRüeblitorte) – upieczonego według oryginalnej receptury przez Joannę Wołoszko i Katarzynę Jaźwińską. Dla podkreślenia kraju pochodzenia tego specjału studentki dokonały zmianyjego dekoracji – zamiast lukru i marcepanowych motywów marchewkowychwykorzystały polewę czekoladową oraz czekoladki szwajcarskie.

Evelina Turek i Adrianna Krycka przedstawiły wybrane aspekty kultury szwajcarskiej, odnosząc się m.in. do takich obszarów, jak twórczość ludowa, tradycje świąteczne, teatr, muzyka, architektura czy też film.

Historię szwajcarskiego bohatera narodowego, Wilhelma Tella, uczestnicy spotkania mogli poznać w formie przedstawienia teatralnego przygotowanego przez AgnieszkęFraszczyk, Katarzynę Bielas i Miłosza Grygiela, których wspierali Angelika Wasik, Weronika Nowak oraz Alicja Pawłowska.

Na zakończenie spotkania został przeprowadzonyquiz wiedzy o Szwajcarii, który potwierdził, iżwszyscy uczestnicy seminarium zdobyli szeroką wiedzę o tym kraju.

Nagrody dla uczestników spotkania i upominki dla studentów, którzy przygotowali seminarium, ufundowała Ambasada Szwajcarii w Warszawie, za co bardzo dziękujemy.

Tekst opracowała: dr Renata Nadobnik

 

 

 

 

Back to top