|   EN

28 maja br dr Piotr Krzyżanowski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Wrocławiu pod tytułem ,, Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego" zorganizowanej pod kierunkiem dr Elżbiety Szyszlak.

Podczas konferencji w panelu zatytułowanym ,,Podmioty systemu bezpieczeństwa narodowego wobec konfliktów etnicznych i wyznaniowych",  dr Piotr Krzyżanowski wygłosił referat pod tytułem ,,Przestępczość Cyganów w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego PRL"


Konferencja odbyła się  w ramach obchodów  Jubileuszu 70- lecia środowiska akademickiego we Wrocławiu oraz Jubileuszu 20-lecia Instytutu Studiów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Back to top