|   EN

W dniach 23 – 24 kwietnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IV edycja konferencji naukowej z cyklu Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych działające pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Konferencję objęła honorowym patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, prof. zw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, za co bardzo dziękujemy.

Tegoroczna konferencja była zatytułowana Inspiracje glottodydaktyczne. W dyskusjach poświęconych spirytus movens procesu nauczania języków obcych uczestniczyli językoznawcy i dydaktycy z dziewięciu ośrodków akademickich, tj. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Koszalińskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a także FachhochschuleWildau (Niemcy).

Poruszone tematy skupione wokół inspiracji, rozumianej jako energia, wizja i koncepcja działania, ale także jako czynnik mobilizujący i motywujący do pracy nad rozwijaniem szeroko rozumianych kompetencji językowych, odnosiły się m.in. do takich obszarów związanych z dydaktyką języków obcych, jak czynniki determinujące proces kształcenia językowego, paradygmaty i metody edukacji językowej, wykorzystanie mediów i narzędzi informacyjnych, międzynarodowe wymiany młodzieży i nauczycieli akademickich, kształtowanie i ewaluacja umiejętności językowych, elementy kulturowe czy też wybrane aspekty neurodydaktyki.

Pomysły i propozycje dotyczące szerokiego spektrum zagadnień związanych zorganizacją procesu glottodydaktycznego zostały zademonstrowane na przykładzie języków angielskiego, arabskiego, chińskiego, niemieckiego oraz języków skandynawskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka duńskiego.

Zaprezentowane referaty zostały wygłoszone w językach angielskim, niemieckim oraz polskim.

W konferencji uczestniczyli również studenci, wykładowcy naszej Uczelni, a także nauczyciele języków obcych gorzowskich szkół i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim.

Serdeczne podziękowania składamy pani prof. dr hab. Beacie Mikołajczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za opiekę merytoryczną nad Konferencją. Nasze podziękowania kierujemy również pod adresem dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydawnictwa Klett z siedzibą w Poznaniu za wsparcie organizacyjne.

Sekretarz konferencji

dr Renata Nadobnik

 

 

 

Back to top