|   EN

   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie   pt.: ,,Na szlaku wielokulturowości Gorzowa. Spotkania z kulturą Łemków, Ukraińców, Romów i Tatarów".

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: ,,Na szlaku wielokulturowości Gorzowa. Spotkania z kulturą Łemków, Ukraińców, Romów i Tatarów" 

Adresaci projektu: młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna mieszkająca  w Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Gorzowie Wielkopolskim

Organizatorzy projektu: Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Gorzowie Wielkopolski (p. Irena Jodko, p. Dorota Zabraniak – Kram) oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych przy PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (dr Beata Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski)

Miejsce realizacji projektu: Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Czereśniowa 4.

Termin realizacji projektu: kwiecień - maj 2015

Projekt obejmuje 3 spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami następujących mniejszości narodowych i etnicznych: Ukraińców, Łemków, Romów i Tatarów

Podczas spotkań z młodzieżą przedstawiciele wymienionych mniejszości przedstawią historię  swojego osadnictwa w Gorzowie oraz własna  tożsamość kulturową

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z wielokulturowością Gorzowa - z tożsamością kulturową Ukraińców, Łemków, Romów i Tatarów oraz wypracowanie umiejętności poszanowania różnorodności kulturowej.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Kołem Zjednoczenia Łemków w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim oraz środowiskiem gorzowskich Tatarów.

Promocja projektu: informacja o projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych przy PWSZ im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Ponadto informacja o podsumowaniu  projektu zostanie przekazana do Radia Zachód oraz Gazety Lubuskiej

Back to top