|   EN

    W dniu 8 kwietnia 2015r. w ramach Międzynarodowego Dnia Romów w budynku Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się Sympozjum Cyganologiczne, którego współorganizatorem było Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

           Otwarcia obchodów i powitania uczestników dokonał Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Pan Prof. Dariusz Rymar oraz Prezes Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy Pan Edward Dębicki.

          Podczas spotkania można było wysłuchać wystąpienia Wicewojewody Lubuskiego Pana Jana Świrepo oraz Krajowego Duszpasterza Romów ks. Stanisława Opockiego.

           Pan Marian Łazarski przedstawił prezentację multimedialną zawierającą fotografie własnego autorstwa, na których udokumentowane zostały historyczne już Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "RomaneDyvesa". Natomiast Pan Prof. Dariusz Rymar zaprezentował archiwalia dotyczące Romów znajdujące się w zasobach Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

             Podsumowania obchodów dokonał Pad Edward Dębicki. Pan Prof. Dariusz Rymar, zaś zakończył spotkanie dziękując zebranym gościom i uczestnikom za przybycie.

Back to top