|   EN

      Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia."

Szanowni Państwo,


              W związku z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz włączeniem obszaru nazwanego Ziemią Lubuską w granice Polski, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze przy współpracy z partnerami: Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Collegium Polonicum w Słubicach, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp., Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz Polskim Towarzystwem Historycznym, Oddział w Gorzowie Wlkp., planuje przygotować konferencję i wydawnictwo naukowe zatytułowane: Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia.

               Celem konferencji jest próba zastanowienia się nad losami dziedzictwa i społeczności lokalnych Ziemi Lubuskiej w kontekście powojennego siedemdziesięciolecia. Interesujące wobec proponowanego tematu konferencji będą dla nas takie zagadnienia jak:
- działania wojenne i początki polskiej władzy oraz wpływ tych czynników na dziedzictwo
kulturowe nowo utworzonego regionu;
- losy ludzi - ich doświadczenia i wspomnienia związane z dziedzictwem kulturowym;
- zniszczenia i adaptacja spuścizny kulturowej po 1945 roku;
- powstanie i rozwój instytucji ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej;
- budowanie tożsamości na bazie dziedzictwa kulturowego.

            Konferencja odbędzie się we wrześniu 2015 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Gorzowie Wlkp., (o szczegółowych terminach poinformujemy w osobnej korespondencji), a jej wyniki - teksty wygłoszonych referatów - opublikować w formie książkowej pod koniec 2015 roku.
            W tym celu już zapraszamy do zgłaszania wystąpień oraz przygotowania tekstów. Harmonogram organizacji konferencji:
Do 20 kwietnia 2015 termin nadsyłania zgłoszeń z krótkim abstraktem (ok. 1000 znaków) wyłącznie na adres: marcelitureczek@interia.pl lub T.Nodzyński@ih.uz.zgora.pl
W okresie do 30 kwietnia 2015 - ocena i wybór zgłoszeń oraz powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia;
Do 15 lipca 2015: nadsyłanie gotowych referatów - wystąpień do publikacji oraz ogłoszenie szczegółowego programu konferencji;
15 lipiec - 31 sierpień 2015 roku - recenzja wydawnicza zgłoszonych i przyjętych wystąpień;
Początek września 2015 roku - konferencja (o terminie szczegółowym poinformujemy do 15 lipca 2015 roku);
Listopad 2015 roku - wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Zasady przygotowania tekstów do wydawnictwa:
- tekst powinien być przygotowany w formie artykułu naukowego;
- objętość tekstu nie powinna przekraczać liczby 12 stron A4, czcionka nr 11, interlinia 1,5;

- zdjęcia (w odcieniach szarości) załączone do publikacji nie powinny przekraczać ilości 5 ilustracji. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy podejmą decyzję o ewentualnym zwiększeniu liczby fotografii. Fotografie muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
- teksty powinny być zaopatrzone w aparat naukowy w postaci przypisów lub wyczerpującą bibliografię;
- przypisy prosimy przygotować wyłącznie w systemie polskim (Tamże, tenże oraz skróty tytułów bez wielokropków). Prosimy nie stosować systemu łacińskiego. Takie teksty będą odsyłane do poprawy.

Komitet naukowy konferencji:
Dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ, Instytut Historii Uniwersytet Zielonogórski, PTH Oddział
Zielona Góra - Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Dr Marceli Tureczek, Instytut Historii Uniwersytet Zielonogórski, PTH Oddział Zielona Góra,
Sekretariat Konferencji
Prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej Środkowej i Wschodniej PWSZ w Gorzowie Wlkp., PTH Oddział Gorzów Wlkp.,
Dr hab. Dariusz A. Rymar, Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.,
Dr Marta Bąkiewicz, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum w Słubicach,
Dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Dr Tadeusz Dzwonkowski, Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze,
Dr Przemysław Słowiński, PWSZ w Gorzowie Wlkp.,
Mgr Edward Jaworski, Dyrektor WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze

PARTNERZY KONFERENCJI:

Back to top